E-poe tingimused

  1. Üldsätted

1.1. Käesolevad Zevestra OÜ (edaspidi müüja) e-poe tingimused (edaspidi tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja), kes kasutavad www.zevestra.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-post kaupa, sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping).

1.2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuaolu korral on prioriteetne müügileping.

1.3. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused veebiaadressil www.zevestra.ee/e-poe-tingimused. Kui ostja esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse ostja ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.4. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

1.5. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata, kui:

– kaup on laost otsa saanud,

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu või

– ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.

Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

  1. Hinnad

2.1. Kõik e-poes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt ostja valitud tarneviisile.

  1. Tellimuse vormistamine

3.1. Ostja valib e-poest  välja soovitud kauba ja lisab ostukorvi.

3.2. Tellimuse vormistamiseks jälgib ostja e-poe automaatseid juhiseid, täitab nõutud andmeväljad ning valib sobiva kauba kohaletoimetamise viis.

3.3. Ostja tasub kauba eest müüja poolt ostja e-posti aadressile saadetud arve alusel. Ostja kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad ostja tegelikule soovile. Ostja tasub arvel näidatud summa maksetähtaja jooksul pangaülekandega müüja arvelduskontole.

3.4. Tellimused, mille eest ei tasutud maksetähtaja jooksul, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates maksetähtpäevast.

3.7.  Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest  Zevestra OÜ arvelduskontole.

  1. Kohaletoimetamine

4.1. Kaup saadetakse Eesti Vabariigi piires. Väljaspoole Eesti Vabariiki saadetekse kaup kokkuleppel.

4.2. Ostjal on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamise viisi vahel:

4.2.1. Kaup saadetakse ostjani tellimusel märgitud SmartPosti pakiautomaati 3.99 € (kohaletoimetamise tasu ei lisandu, kui tellimuse maksumus ületab 120 €);

4.2.2. Kaup saadetakse ostjani tellimusel märgitud Post24 pakiautomaati 3.99 € (kohaletoimetamise tasu ei lisandu, kui tellimuse maksumus ületab 120 €).

  1. Taganemisõigus

5.1. Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. 14-päevane taganemissõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

5.2. Tagastav kaup peab olema kompaktne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid), kasutamata ja rikkumata. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab ostja.

5.3. Ostjal on õigus kaubaga tutvuda ja selle sobivuses või mittesobivuses veenduda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes teha ning ostja vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil.

5.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis müügilepingust taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile zevestrask@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

5.5. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

5.6. Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid  mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel  arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

5.7. Kui ostja on sõnaselgelt valinud müüja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea müüja ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

  1. Isikuandmete töötlemine

6.1. Müüjal on õigus kasutada (sh töödelda) ostja poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik ostja poolt e-pos esitatud tellimuse täitmiseks.

6.2. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

  1. Pretensioonide esitamine

7.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest.

7.2. Ostjale kauba müümise korral eeldatakse, et kuue kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

7.3. Ostja kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt kahe kuu jooksul selle avastamisest. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata müüja e-posti aadressile zevestrask@gmail.com.

7.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

7.5.  Müüja ja ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda vaidluste lahendamiseks kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon.  Tarbijavaidluste komisjoni poole on võimalik pöörduda vastava veebikeskonna vahendusel.